Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE NIMM SCANDINAVIA OY
Rekisterinpitäjä:
Nimm Scandinavia Oy y-tunnus: 2308504-3
Osoite: P Rautatiekatu 17, 00100 Helsinki, Suomi
Nimm Scandinavia Oy sitoutuu suojaamaan niiden henkilöiden yksityisyyttä, joiden henkilötietoja se kerää liiketoiminnassaan. Tämä tietosuojaseloste selventää, miten Nimm Scandinavia Oy käsittelee henkilötietoja, joiden käsittely liittyy
asiakkuuksiin
markkinointiin
Selosteessa selvennämme myös, millä tavoin etäkaupassamme kerätään analytiikan perusteella tietoja, joista henkilö ei ole tunnistettavissa. Haluamme, että henkilöt, joiden henkilötietoja keräämme, tietävät henkilötietoihin liittyvät oikeutensa. Tietosuojaselosteessa kerromme, mihin tarkoituksiin keräämme ja käytämme henkilötietoja, mitä tietoja keräämme, mistä tiedot on kerätty ja miten halutessaan tiedot saa poistettua henkilörekistereistämme sekä peruutettua mahdollisen henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen.
MIHIN OIKEUS KÄYTTÄÄ HENKILÖTIETOJA PERUSTUU?
Oikeus käyttää henkilötietoja perustuu johonkin seuraavista perusteista:
Suostumus: Yrityksemme on saanut ennalta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Suostumus on tullut meille kirjallisesti, suullisesti, sähköpostitse, etäkaupan ostoksen yhteydessä tai verkkoyhteydenoton kautta uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.
Sopimuksen täytäntöönpano: Tietojen käsittely on tarpeen sopimuksen, kuten etäkaupasta ostetun tuotteen toimituksen suorittamiseksi.
Oikeutettu etu: Tietojen käsittely on tarpeen Nimm Scandinavia Oy:n oikeutetun edun toteuttamiseksi.
MITÄ TIETOJA JA MITÄ TARKOITUKSIA VARTEN HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN?
Käsittelemme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely on kohtuudella tarpeen tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen tarkoitusten yhteydessä.
ASIAKKAILTA KERÄTTY TIETO
Keräämme asiakkailtamme tietoja etä-ostosten toimituksia sekä asiakkuuksien hallintaa varten. Etäkaupassa asioidessa tietoja antava ja pääasiallinen tietolähde on verkkokaupan käyttäjä eli asiakas itse, joka antaa tiedot tilausta tehdessään. Etäkaupasta ostavalta asiakkaalta kerätään seuraavat tiedot:
Tunnistamistiedot etu- ja sukunimi.
Yhteystiedot osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Maksutiedot liittyen maksutapahtumien selvittämiseen, palautuksiin ja mahdollisiin luottotietojen tarkastuksiin.
Ostoshistoria, johon kuuluu tilatut tuotteet ja palautukset.
Toimitustiedot, jotka tarvitaan tuotteen toimitusta varten.
Annettu palaute ja lähetetyt viestit.
Osallistumiset mahdollisiin kilpailuihin tai asiakastyytyväisyyskyselyihin, joissa kysytään yhteystietoja.
Maksujen käsittelyssä käytämme Danske Bankin ja Mobilepay-palveluja ja toimituksissa logistiikkayrityksen Posti tai Matkahuolto palveluja. Nimm Scandinavia Oy ei tallenna pankki- tai luottokorttien tietoja järjestelmiinsä.
Nimm Scandinavia Oy käyttää tietoja asiakkuuksien hallintaan ja käyttäjien tunnistamiseen. Tietoja käytetään tilausten käsittelyyn, toimittamiseen, vaihtamiseen, palauttamiseen ja arkistointiin. Asiakkaan tilauksia voidaan ongelmatilanteissa seurata ja olla asiakkaaseen yhteyksissä tilaukseen liittyen. Käytämme tietoja asiakaspalvelussa, jotta voimme tarjota mahdollisimman hyvää palvelua liittyen tuotteisiimme ja toimituksiin. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös takuuseen liittyvissä asioissa.
Tietoja voidaan käyttää kohdennettuun mainontaan niille, jotka ovat antaneet markkinointiluvan. Markkinointitoimenpiteitä voi olla sähköpostimarkkinointi, suoramarkkinointi sekä digitaalinen markkinointi (sosiaalinen media, display-mainonta, hakukonemainonta).
Käsittelyperuste on sopimuksen eli etäostossopimuksen täytäntöönpano tai henkilön suostumus.
KENELLÄ ON PÄÄSY HENKILÖTIETOIHINI?
Tietosi näkee vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin käsittelyn tarkoituksen toteuttaminen kuuluu. Henkilötietoja käsittelevät toimittajamme, jotka suorittavat sopimuksen perusteella tehtäviä Nimm Scandinavia Oy:n lukuun. Toimittajilla on oikeus käsitellä henkilötietoja vain tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin ja heidän tulee toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet.
Nimm Scandinavia Oy ei luovuta tai myy tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisia asianmukaisia suojakeinoja käyttäen. Suojakeinoina käytetään muun muassa sopimuksia, jotka perustuvat EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin, jotka löytyvät täältä.
MITÄ OIKEUKSIA MINULLA ON HENKILÖTIETOIHINI LIITTYEN?
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Voit olla antamatta henkilötietoja niissä tilanteissa, joissa keräämme henkilötiedot suoraan sinulta. Huomaathan, että tilauksen tekeminen, vaihto tai palautus etäkaupasta ei tällöin ole mahdollista. Voit pyytää selvityksen, mitä henkilötietoja sinusta löytyy ja tutustua niihin.
Voit pyytää kopion tiedoistasi sekä pyytää selvityksen, miten tietojasi käsitellään.
Voit kieltää suoramarkkinoinnin. Suostumuksen suoramarkkinointiin voi peruuttaa milloin tahansa. Jos peruutat suostumuksesi, päivitämme viipymättä tietokantamme emmekä enää lähetä suoramarkkinointiviestejä. Voimme kuitenkin edelleen ottaa yhteyttä, jos se on tarpeen tilaamiesi tuotteiden tai palvelujen vuoksi.
Mikäli tietojen käsittely perustuu suostumukseen, voit peruuttaa henkilötietojen antamasi suostumuksen milloin tahansa.
Voit tietyissä tilanteissa pyytää, että tietosi poistetaan kokonaan tai niiden käyttöä rajoitetaan vain osaan palveluistamme. Sinulla voi olla oikeus perustellusta syystä vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Poistamme tiedot kohtuullisessa ajassa ja edellyttäen että ei ole mitään laillista perustetta säilyttää tietojasi. Voit pyytää, että virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi korjataan. Pyrimme aina varmistamaan, että hallussamme olevat henkilötiedot pitävät paikkansa. Tarkistathan tietosi, kun teet tilausta etäkaupassa.
Mikäli toimittamiasi tietoja käsitellään automaattisesti sopimuksemme tai suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus vaatia tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti madollista.
Olethan sähköpostilla yhteydessä osoitteeseen nimm@nimm.fi, mikäli haluat käyttää edellä kuvattuja oikeuksiasi. Mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti, sinulla on mahdollisuus tehdä valitus asiasta valvontaviranomaiselle.
KUINKA PITKÄÄN HENKILÖTIETOJA SÄILYTETÄÄN?
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista tässä selosteessa kerrottujen käyttötarkoituksen täyttymiseen. Mikäli laissa asetettujen velvoitteiden osalta on tarpeellista, voimme säilyttää tietoja kauemmin. Kirjapito ja kuluttajakauppaa koskevien vasteiden hoitaminen voi edellyttää, että tietoja säilytetään kauemmin.